об. Стара Загора / Имоти - Търся - Купувам / Земеделска земя
Обява # A25367

КУПУВА ЗЕМ.ЗЕМИ В ЦЯЛАТА СТРАНА, ПРИРИТЕТНО В ОБЛАСТИТЕ БУРГАС, ХАСКОВО, СТАРА ЗАГОРА, ЯМБОЛ И ДР. (КУПУВА ЗЕМИ-НИВИ И ДР.-------------, Чирпан)

Публикувана: Събота, 16 Декември, 2017  06:08 | Обновена: Петък, 22 Декември, 2017  03:38
Валидна до: Неделя, 15 Април, 2018  06:08
За контакт: (Ползвайте формата за контакт по долу)
Лице за контакт: Денев, Николов
Телефон: 0895469992
 
КУПУВА обработваема земеделска земя от собственици в следните землища на села в област БУРГАСКА:
Цените се определят от местонахождението на региона, площ, категория и начин на трайно ползване / . Безплатно съдействие при изготвяне на необходимите документи. Без никакви комисионни от продавачите. ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ВЕДНАГА, САМО В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС- В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ /Нотариуса може да бъде по Ваш избор в съответното населено място/.
А
• Александрово (област Бургас)
• Аспарухово (област Бургас)
• Атия
Б
• Баня (област Бургас)
• Бата
• Белеврен
• Белила
• Белодол
• Бероново
• Билка (село)
• Бистрец (област Бургас)
• Близнак (село)
• Богданово (област Бургас)
• Босилково (област Бургас)
• Братово (област Бургас)
• Бродилово
• Бръшлян (село)
• Брястовец
• Българи (област Бургас)
• Бяла вода (област Бургас)
В
• Варвара (област Бургас)
• Варовник
• Ведрово
• Везенково
• Велика (област Бургас)
• Велислав
• Венец (област Бургас)
• Веселие
• Визица
• Винарско
• Вишна (село)
• Вратица
• Вресово
• Вълчаново
• Вълчин
• Вършило
Г
• Габерово (област Бургас)
• Габър (село)
• Глумче
• Голямо Буково
• Горица (област Бургас)
• Горно Ябълково
• Горово (област Бургас)
• Граматиково
• Гранитец
• Граничар (област Бургас)
• Грозден
• Гълъбец (област Бургас)
• Гюльовца
Д
• Дебелт
• Деветак
• Деветинци
• Детелина (област Бургас)
• Димчево
• Добра поляна
• Добриново (област Бургас)
• Добромир (село)
• Долно Ябълково
• Драганово (област Бургас)
• Драганци
• Драгово
• Драка (село)
• Драчево
• Дропла (област Бургас)
• Дрянковец
• Дъбник
• Дъбовица
• Дъскотна
• Дюлево (област Бургас)
• Дюля (село)
Е
• Евренозово
• Екзарх Антимово
• Емона
• Есен (село)
Ж
• Железник (област Бургас)
• Желязово
• Житосвят
З
• Заберново
• Завет (село)
• Загорци (област Бургас)
• Заимчево
• Зайчар (село)
• Звезда (област Бургас)
• Звездец
• Зетьово (област Бургас)
• Зидарово
• Зимен
• Зорница (област Бургас)
И
• Извор (област Бургас)
• Изворище
• Изгрев (област Бургас)
• Индже войвода (село)
• Искра (област Бургас)
К
• Калово
• Каменар (област Бургас)
• Каменяк (област Бургас)
• Камчия (село)
• Каравельово
• Карагеоргиево
• Караново (област Бургас)
• Кирово
• Кликач
• Климаш
• Козаре
• Козичино
• Козница (област Бургас)
• Кондолово
• Константиново (област Бургас)
• Косовец
• Костен
• Кости
• Кошарица
• Крумово градище
• Крушевец
• Крушово (област Бургас)
• Кръстина
• Кубадин
Л
• Ливада (област Бургас)
• Листец (област Бургас)
• Лозарево
• Лозенец (област Бургас)
• Лозица (област Бургас)
• Лъка (област Бургас)
• Люляково (област Бургас)
• Лясково (област Бургас)
М
• Малина (област Бургас)
• Малка поляна
• Манолич
• Маринка
• Медово (област Бургас)
• Миролюбово
• Младежко
• Момина църква
• Мрежичко (област Бургас)
• Мъглен (село)
• Мъдрино
Н
• Невестино (област Бургас)
• Ново Паничарево
О
• Огнен
• Оризаре
• Орлинци
П
• Паницово
• Пещерско
• Пирне
• Писменово
• Планиница (област Бургас)
• Подвис (област Бургас)
• Подгорец
• Полски извор
• Поляново (област Бургас)
• Порой (област Бургас)
• Преображенци
• Прилеп (област Бургас)
• Припек (област Бургас)
• Присад (област Бургас)
• Приселци (област Бургас)
• Просеник (област Бургас)
• Проход (село)
• Пчелин (област Бургас)
• Пънчево
Р
• Равадиново
• Равда
• Равна гора (област Бургас)
• Равнец (област Бургас)
• Радойново
• Разбойна (област Бургас)
• Раклиново
• Раклица
• Раковсково
• Резово
• Речица
• Рожден
• Росен (област Бургас)
• Росеново (област Бургас)
• Рудина (област Бургас)
• Руен (област Бургас)
• Рупча
• Русокастро
• Ръжица
С
• Садово (област Бургас)
• Сан-Стефано (село)
• Светлина (област Бургас)
• Свобода (област Бургас)
• Сигмен
• Синеморец
• Сини рид
• Синьо камене
• Скала (област Бургас)
• Скалак (област Бургас)
• Славянци
• Сливарово
• Сливово
• Смолник
• Снежа
• Снягово (област Бургас)
• Соколец
• Соколово (област Бургас)
• Средна махала
• Стоилово
• Страцин
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------КУПУВА обработваема земеделска земя от собственици в следните землища на села в област ХАСКОВСКА:
Цените се определят от местонахождението на региона, площ, категория и начин на трайно ползване / . Безплатно съдействие при изготвяне на необходимите документи. Без никакви комисионни от продавачите. ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ВЕДНАГА, САМО В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС- В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ /Нотариуса може да бъде по Ваш избор в съответното населено място/.
А
• Александрово (област Хасково)
• Ангел войвода (село)
Б
• Балкан (село)
• Бели дол
• Белица (област Хасково)
• Белополци
• Белополяне
• Бисер (село)
• Богомил (село)
• Бодрово
• Болярски извор
• Бориславци
• Ботурче
• Боян Ботево
• Браница
• Брод (област Хасково)
• Брусино
• Брягово (област Хасково)
• Бряст (село)
• Брястово (област Хасково)
• Бубино
• Българин (село)
• Българска поляна
• Бял кладенец (област Хасково)
• Бялградец
В
• Варник
• Васково
• Великан (село)
• Ветрушка
• Винево
• Вис
• Владимирово (област Хасково)
• Воден (област Хасково)
• Воденци
• Войводенец
• Войводово (област Хасково)
• Въгларово
• Вълче поле
• Върбица (област Хасково)
• Върбово (област Хасково)
Г
• Габерово (област Хасково)
• Гарваново
• Генералово
• Георги Добрево
• Гледка
• Глумово
• Големанци
• Голобрадово
• Голям извор (област Хасково)
• Голяма долина
• Голямо Асеново
• Горни Главанак
• Горно Войводино
• Горно Луково
• Горно поле
• Горноселци
• Горски извор (област Хасково)
• Горско
• Гугутка (село)
• Гълъбец (област Хасково)
Д
• Дервишка могила
• Димитровче (село)
• Динево
• Длъгнево
• Добрич (област Хасково)
• Доброселец
• Долни Главанак
• Долно Белево
• Долно Ботево
• Долно Войводино
• Долно Големанци
• Долно Луково
• Долно поле
• Долно Съдиево
• Долно Черковище
• Долноселци
• Доситеево
• Драбишна
• Дрипчево
• Дряново (област Хасково)
• Дъбовец
Е
• Елена (село)
• Ефрем
Ж
• Железари
• Железино
• Жълти бряг
З
• Здравец (област Хасково)
• Зимовина
• Златополе
• Златоустово
• Зорница (област Хасково)
И
• Иваново (област Хасково)
• Изворово (област Хасково)
Й
• Йерусалимово
К
• Казак
• Калугерово (област Хасково)
• Каменна река
• Камилски дол
• Капитан Андреево
• Капитан Петко войвода (село)
• Караманци
• Карловско
• Каснаково
• Кладенец (област Хасково)
• Клокотница
• Книжовник (село)
• Княжево (село)
• Кобилино
• Козлец
• Коларово (област Хасково)
• Колец
• Кондово
• Конници
• Константиново (област Хасково)
• Конуш (област Хасково)
• Корен (село)
• Костилково
• Костур (област Хасково)
• Кралево (област Хасково)
• Крепост (село)
• Криво поле
• Крум (село)
Л
• Ламбух
• Левка
• Ленско
• Лешниково
• Лисово (България)
• Лозен (област Хасково)
• Любеново (област Хасково)
• Лясковец (село)
М
• Маджари (село)
• Малево (област Хасково)
• Малки Воден
• Малко Асеново
• Малко Брягово
• Малко Градище
• Малко Попово
• Малък извор (област Хасково)
• Манастир (област Хасково)
• Мандра (село)
• Мандрица
• Маслиново
• Маточина (село)
• Меден бук
• Мезек
• Минерални бани
• Михалич (област Хасково)
• Младиново
• Момино (област Хасково)
• Момково
• Мрамор (област Хасково)
• Мустрак
Н
• Навъсен
• Надежден
• Николово (област Хасково)
• Нова ливада
• Нова Надежда
О
• Овчарово (област Хасково)
• Одринци (област Хасково)
• Орешец (област Хасково)
• Орешино
• Орешник
• Орлов дол
• Орлово (област Хасково)
• Оряхово (село)
• Остър камък
П
• Пашкул (село)
• Пашово
• Планинец
• Планиново
• Плевун
• Подкрепа (село)
• Покрован
• Поляново (област Хасково)
• Поповец
• Попско
• Преславец (област Хасково)
• Присадец
• Пчелари
• Пъстрогор
• Пъстроок
• Пътниково
• Пясъчево
Р
• Рабово
• Равна гора (област Хасково)
• Радиево
• Радовец
• Райкова могила
• Райново
• Рогозиново
• Родопи (село)
• Розино (област Хасково)
• Румелия (село)
• Ръженово
С
• Сакарци
• Сборино
• Светлина (община Димитровград)
• Светлина (община Тополовград)
• Светослав (област Хасково)
• Свирачи
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
КУПУВА обработваема земеделска земя от собственици в следните землища на села в област СТАРА ЗАГОРА:
Цените се определят от местонахождението на региона, площ, категория и начин на трайно ползване / . Безплатно съдействие при изготвяне на необходимите документи. Без никакви комисионни от продавачите. ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ВЕДНАГА, САМО В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС- В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ /Нотариуса може да бъде по Ваш избор в съответното населено място/.
А
• Александрово (област Стара Загора)
• Априлово (област Стара Загора)
• Арнаутито
• Асен (област Стара Загора)
Б
• Бащино (област Стара Загора)
• Бели бряг
• Бенковски (област Стара Загора)
• Богомилово
• Боздуганово
• Борилово
• Борово (област Стара Загора)
• Борущица
• Братя Даскалови (село)
• Братя Кунчеви
• Брестова
• Бузовград
• Бъдеще (село)
• Българене (област Стара Загора)
• Бял извор (област Стара Загора)
• Бяло поле
В
• Великово (област Стара Загора)
• Венец (област Стара Загора)
• Верен
• Ветрен (област Стара Загора)
• Виден
• Винарово (област Стара Загора)
• Воденичарово
• Воловарово
Г
• Габарево
• Гита
• Главан (област Стара Загора)
• Гледачево
• Голям дол
• Голямо Дряново
• Горно Белево
• Горно Ботево
• Горно Изворово
• Горно Ново село
• Горно Сахране
• Горно Черковище
• Гранит (село)
Д
• Даскал-Атанасово
• Дворище (област Стара Загора)
• Димитриево
• Димовци (област Стара Загора)
• Диня (село)
• Долно Изворово
• Долно Ново село (област Стара Загора)
• Долно Сахране
• Дунавци (област Стара Загора)
• Дъбово (област Стара Загора)
• Дълбоки
• Държава (село)
• Държавен (село)
Е
• Едрево
• Еленино
• Елхово (Община Николаево)
• Елхово (Община Стара Загора)
• Енина
Ж
• Жълтопоп
З
• Загоре (село)
• Землен
• Зетьово (област Стара Загора)
• Зимница (област Стара Загора)
• Златирът
• Златна ливада
• Змейово
• Знаменосец (село)
И
• Изворово (област Стара Загора)
• Искрица
К
• Казанка (село)
• Калитиново
• Калояновец
• Кирилово (област Стара Загора)
• Княжевско
• Ковач (област Стара Загора)
• Ковачево (област Стара Загора)
• Козаревец (област Стара Загора)
• Коларово (област Стара Загора)
• Колена
• Колю Мариново
• Конаре (област Стара Загора)
• Константиновец
• Копринка
• Кравино
• Кънчево
Л
• Ловец (област Стара Загора)
• Лозен (област Стара Загора)
• Любеново (област Стара Загора)
• Люляк (село)
• Лява река
• Лясково (област Стара Загора)
М
• Маджерито
• Малка Верея
• Малко Дряново
• Малко Кадиево
• Малко Тръново
• Малък дол
• Манолово
• Марково (област Стара Загора)
• Маца (село)
• Медникарово
• Медово (област Стара Загора)
• Мирово (област Стара Загора)
• Михайлово (област Стара Загора)
• Могила (област Стара Загора)
• Могилово
• Мусачево (област Стара Загора)
• Мъдрец (област Стара Загора)
Н
• Найденово
• Нова махала (област Стара Загора)
• Ново село (област Стара Загора)
О
• Обручище
• Овощник
• Опан
• Опълченец (село)
• Оризово
• Оряховица
• Осетеново
• Осларка
• Остра могила (област Стара Загора)
П
• Памукчии (област Стара Загора)
• Паничерево
• Партизанин (село)
• Петрово (област Стара Загора)
• Плодовитово
• Плоска могила
• Подслон (област Стара Загора)
• Полски Градец
• Помощник (село)
• Православ
• Преславен
• Пряпорец (област Стара Загора)
• Пчелиново
• Пшеничево
• Пъстрен
• Пъстрово
Р
• Радунци
• Разделна (област Стара Загора)
• Ракитница (област Стара Загора)
• Рисиманово
• Розово (област Стара Загора)
• Руманя
• Рупките
• Ръжена
С
• Самуилово (област Стара Загора)
• Свобода (област Стара Загора)
• Свободен
• Селце (област Стара Загора)
• Скобелево (област Стара Загора)
• Славянин (село)
• Сладък кладенец
• Сливито
• Спасово (област Стара Загора)
• Средец (област Стара Загора)
• Средно градище
• Средногорово
• Старозагорски бани
• Столетово (област Стара Загора)
• Стоян-Заимово
• Стрелец (област Стара Загора)
• Сулица
• Съединение (област Стара Загора)
• Сърневец
• Сърнево (област Стара Загора)
Т
• Тихомирово
• Тополяне
• Тракия (село)
• Трояново (област Стара Загора)
• Трънково (област Стара Загора)
• Тулово
• Турия
• Тъжа
• Търничени
Х
• Хаджидимитрово (област Стара Загора)
• Хан Аспарухово
• Християново
• Хрищени
Ц
• Целина (село)
• Ценово (област Стара Загора)
Ч
• Черганово
• Черна гора (област Стара Загора)
Ш
• Шаново
• Шейново
Ю
• Юлиево
Я
• Яворовец
• Яворово (област Стара Загора)
• Ягода (село)
• Яздач
• Ясеново (област Стара Загора)
• Ястребово (област Стара Загора)


КУПУВА обработваема земеделска земя от собственици в следните землища на села в област ЯМБОЛ:
Цените се определят от местонахождението на региона, площ, категория и начин на трайно ползване / . Безплатно съдействие при изготвяне на необходимите документи. Без никакви комисионни от продавачите. ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ВЕДНАГА, САМО В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС- В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ /Нотариуса може да бъде по Ваш избор в съответното населено място/.
А
• Александрово (област Ямбол)
• Асеново (област Ямбол)
• Атолово
Б
• Безмер (област Ямбол)
• Богорово (област Ямбол)
• Болярско
• Борисово (област Ямбол)
• Ботево (област Ямбол)
• Бояджик
• Бояново (област Ямбол)
В
• Веселиново (област Ямбол)
• Видинци
• Воден (област Ямбол)
• Воденичане
• Войника
• Вълча поляна
• Вълчи извор
Г
• Генерал Инзово
• Генерал Тошево (село)
• Голям Дервент
• Голям манастир
• Голямо Крушево
• Горска поляна
• Гранитово (област Ямбол)
• Гълъбинци
Д
• Денница (област Ямбол)
• Джинот
• Добрич (област Ямбол)
• Дражево
• Драма (село)
• Дряново (област Ямбол)
• Дъбово (област Ямбол)
Ж
• Жребино
З
• Завой (област Ямбол)
• Зимница (област Ямбол)
• Златари
• Златиница
И
• Иглика (област Ямбол)
• Изгрев (област Ямбол)
• Иречеково
К
• Кабиле
• Калчево
• Камен връх
• Каменец (област Ямбол)
• Каравелово (област Ямбол)
• Кирилово (област Ямбол)
• Козарево
• Коневец
• Крайново
• Крумово (област Ямбол)
• Кукорево
Л
• Лалково
• Лесово
• Леярово
• Лозенец (област Ямбол)
• Люлин (област Ямбол)
М
• Маленово
• Малко Кирилово
• Малко Шарково
• Маломир (област Ямбол)
• Маломирово
• Малък манастир
• Мамарчево
• Меден кладенец
• Межда
• Мелница (област Ямбол)
• Миладиновци (област Ямбол)
• Могила (област Ямбол)
Н
• Недялско
О
• Овчи кладенец
• Окоп (село)
• Оман (село)
П
• Палаузово
• Победа (област Ямбол)
• Поляна (област Ямбол)
• Попово (област Ямбол)
• Правдино
• Пчела (село)
• Първенец (област Ямбол)
Р
• Раздел (област Ямбол)
• Робово
• Роза (село)
• Ружица (област Ямбол)
С
• Савино
• Саранско
• Симеоново (област Ямбол)
• Ситово (област Ямбол)
• Скалица
• Славейково (област Ямбол)
• Сламино
• Стара река (област Ямбол)
• Стефан Караджово
• Странджа (село)
• Стройно
Т
• Тамарино
• Тенево
• Трънково (област Ямбол)
• Търнава (област Ямбол)
Х
• Хаджидимитрово (област Ямбол)
• Ханово
Ч
• Чарган
• Чарда
• Челник
• Чернозем (село)
Ш
• Шарково

КУПУВА обработваема земеделска земя от собственици в следните землища на села в област ШУМЕН:
Цените се определят от местонахождението на региона, площ, категория и начин на трайно ползване / . Безплатно съдействие при изготвяне на необходимите документи. Без никакви комисионни от продавачите. ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ВЕДНАГА, САМО В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС- В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ /Нотариуса може да бъде по Ваш избор в съответното населено място/.
А
• Александрово (област Шумен)
Б
• Байково
• Беджене
• Белокопитово
• Благово (област Шумен)
• Близнаци (област Шумен)
• Божурово (област Шумен)
• Борци
• Боян (село)
• Браничево (област Шумен)
• Буйновица
• Бял бряг
• Бяла река (област Шумен)
В
• Васил Друмев (село)
• Векилски
• Велино
• Венец (област Шумен)
• Веселиново (област Шумен)
• Ветрище
• Вехтово
• Висока поляна (област Шумен)
• Войвода (село)
• Вълнари
• Върбак
• Върбяне
Г
• Габрица (област Шумен)
• Градище (област Шумен)
• Гусла (село)
Д
• Денница (област Шумен)
• Дибич
• Длъжко
• Добри Войниково
• Дойранци (област Шумен)
• Долина (област Шумен)
• Драгоево
• Дренци
• Друмево
Е
• Единаковци
• Енево (област Шумен)
Ж
• Желъд (село)
• Живково (област Шумен)
• Жилино
З
• Загориче
• Зайчино Ореше
• Звегор
• Златар (село)
• Златна нива
И
• Иваново (област Шумен)
• Ивански
• Иглика (област Шумен)
• Избул
• Изгрев (област Шумен)
• Илия Блъсково
• Имренчево
К
• Калино
• Каменяк (област Шумен)
• Капитан Петко
• Каравелово (област Шумен)
• Каспичан (село)
• Кладенец (област Шумен)
• Климент (област Шумен)
• Конево (област Шумен)
• Коньовец
• Косово (област Шумен)
• Костена река
• Кочово
• Крайгорци
• Красен дол
• Крива река (област Шумен)
• Кълново
• Кьолмен
• Кюлевча
Л
• Лиси връх
• Ловец (област Шумен)
• Лозево
• Лятно
М
• Мадара
• Маломир (област Шумен)
• Мараш
• Марково (област Шумен)
• Менгишево
• Методиево (област Шумен)
• Миланово (област Шумен)
• Мировци
• Могила (област Шумен)
• Мокреш (област Шумен)
• Мостич (село)
Н
• Наум (село)
• Никола Козлево
• Нова Бяла река
• Ново Янково
• Новосел
О
• Овчарово (област Шумен)
• Омарчево (област Шумен)
• Осеновец
• Осмар
П
• Памукчии (област Шумен)
• Панайот Волово
• Пет могили (област Шумен)
• Писарево (област Шумен)
• Правенци
• Преселка
• Пристое
Р
• Радко Димитриево
• Развигорово
• Риш
• Ружица (област Шумен)
С
• Салманово
• Сечище (област Шумен)
• Сини вир
• Сливак
• Средковец
• Средня
• Стан (село)
• Становец
• Станянци (област Шумен)
• Стоян Михайловски (село)
• Страхилица
• Струйно
• Студеница (област Шумен)
• Суха река (област Шумен)
• Сушина
Т
• Тервел (село)
• Тимарево
• Тодор Икономово
• Трем
• Троица
• Тръница
• Тушовица
• Тъкач (село)
Х
• Хан Крум (село)
• Хитрино
• Хърсово (област Шумен)
Ц
• Цани Гинчево
• Царев брод
• Църквица (област Шумен)
Ч
• Черенча
• Черна (област Шумен)
• Черни връх (област Шумен)
• Черноглавци
• Чернооково (област Шумен)
Я
• Янково
• Ясенково

 


 
 

Подателя на обявата НЕ ЖЕЛАЕ да получава рекламни съобщения.

26 прегледа


Запитване до подателя на обявата: 
 
Вашият email: *
Съобщение: *
Attachment:
Забранени разширения: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Макс. размер: 200KB
Анти-спам код: *
Въведете кода от изображението
 


 Ипотечен калкулатор
Заем - лева,$,EUR
% лихва
# години
 
Месечни вноски:
Лихва за периода:
Заем - лева,$,EUR
% лихва
# години
 
Месечни вноски:
Лихва за периода:
Заем - лева,$,EUR
% лихва
# години
 
Месечни вноски:
Лихва за периода: