Имоти - Продажби / Промишлени сгради
Обява # A22220

Сгради в гр. София, бул. Европа 142

Публикувана: Четвъртък, 02 Март, 2017  00:20 | Обновена: Четвъртък, 02 Март, 2017  00:22
Валидна до: Петък, 02 Март, 2018  00:20
За контакт: takeva.r@bdbank.bg
"Българска банка за развитие" АД продава ДВОРНО МЯСТО в гр. София, бул. Европа 142 с площ от 2 640 кв.м със съответните постройки в имота: 1.МАСИВНА ШЕСТ ЕТАЖНА СГРАДА със Застроена площ (ЗП) ~ 150 кв.м и Разгъната застроена площ (РЗП) от ~ 1 300 кв.м; - Полуетаж над кота терен състоящ се от стълбищна клетка, две стаи и коридор с обща площ от 33,75 кв.м; - Първи етаж състоящ се от гараж работилница, котелно, складове два броя, стълбишна клетка и санитарен възел с обща площ 141,75 кв.м; - Втори етаж състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, девет офиса, три санитарни възела със застроена площ от 215,56 кв.м; - Трети етаж състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, три санитарни възела, административен салон със застроена площ от 215,56 кв.м; - Четвърти етаж състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, девет офиса, три санитарни възела със застроена площ от 215,56 кв.м - Пети етаж състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, девет офиса, три санитарни възела, административен салон със застроена площ от 215,56 кв.м - Шести етаж състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, осем офиса, два санитарни възела със застроена площ от 184,40 кв.м и тераса с площ от 76,80 кв.м 2.МАГАЗИН 1 със Застроена площ (ЗП) от 46,90 кв.м, с достъп до Склад 1; 3.СКЛАД 1 със Застроена площ (ЗП) от 288 кв.м; 4.МАГАЗИН 2 със Застроена площ (ЗП) от 53,50 кв.м, с достъп до Склад 2; 5.СКЛАД 2 със Застроена площ (ЗП) от 259 кв.м; 6.МАГАЗИН 3 със Застроена площ (ЗП) от 52,30 кв.м, с достъп до Склад 3; 7.СКЛАД 3 със Застроена площ (ЗП) от 237 кв.м; 8.МАГАЗИН 4 със Застроена площ (ЗП) от 142,50 кв.м; 9.СКЛАД 4 със Застроена площ (ЗП) от 338 кв.м; 10.ПОРТИЕРНА на два етажа със Застроена площ (ЗП) от 12 кв.м; 11.ТРАФОПОСТ със Застроена площ (ЗП) от 24 кв.м; Информация може да получите на адрес: София 1000, ул. 'Дякон Игнатий' 1, тел. за контакт: 0884 944 996. Огледи могат да бъдат извършвани всеки работен ден между 10.00 и 16.00 часа след запитване на посочените телефони за контакт. При изготвяне на офертите да се имат предвид следните изисквания:Ще се разглеждат само оферти, съдържащи ясна информация относно: оферента (име/наименование, ЕГН/ЕИК, адрес и телефон за контакт и др.), размер на предлаганата цена, начина и сроковете за плащане на цената. Офертите ще се приемат на адрес: София 1000, ул. 'Дякон Игнатий' 1, e-mail: salesbbr@bdbank.bg.
 


 
 

Подателя на обявата НЕ ЖЕЛАЕ да получава рекламни съобщения.

511 прегледа
 Ипотечен калкулатор
Заем - лева,$,EUR
% лихва
# години
 
Месечни вноски:
Лихва за периода:
Заем - лева,$,EUR
% лихва
# години
 
Месечни вноски:
Лихва за периода:
Заем - лева,$,EUR
% лихва
# години
 
Месечни вноски:
Лихва за периода: