Имоти - Продажби / Промишлени сгради

Промишлени сгради

 
 Последни Обяви

Заглавие кв. м.Цена€, $, лв.
Сряда, 01 Март, 2017
гр. Добрич - Птицеферма (Добрич) 'Българска банка за развитие'АД продава поземлен имот в гр. Добрич, с площ 7 462 кв. м, заедно с построените: Четириетажна сграда птицеферма съ...

 - - -
Имот в гр. Разград, с площ от 20 227 кв. м (Разград) 'Българска банка за развитие' АД продава поземлен имот в гр. Разград, с площ от 20 227 кв. м, с трайно предназначение на територията за производс...

 - - -
с.Дуранкулак, община Шабла (Добрич) 'Българска банка за развитие'АД продава поземлен имот в с.Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с площ 5195 кв.м, съставляващ парцел III, кв. 42 ...

 - - -