Условия

Публикуването на обяви в сайта е безплатно и без регистрация.
Препоръчваме да пишете обявите на български език, написани на кирилица.
Екипът на imoti24.com не носи отговорност за обявите публикувани в сайта.
Отговорността за достоверността и актуалността на обявите публикувани в сайта е изцяло на подателя.

imoti24.com си запазва правото да изтрива обяви, ако прецени че предоставената в тях информация е неточна, невярна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица.
imoti24.com не гарантира и не може да следи за достоверността на предоставяната информация, освен в случаите, в които сме изрично уведомени от потребители.
imoti24.com си запазва правото да прекратява достъпа до системата на потребители в случай, че прецени, че са налице злонамерени действия към системата или потребителите в нея.


ЗАБРАНЕНО е публикуването на:
Обяви с нецензурно и обидно съдържание.
Обяви с импулсни телефони, без това да е изрично уточнено в обявата.
Политически материали с агитационни цели и др.
Порнографски материали
Материали и информация в разрез със Законите на Р. България
Не публикувайте повторно еднакви обяви в един ден в една категория.
Не публикувайте обяви в категории неотговарящи на съдържанието на обявата.